Sale! Thiết bị kích sóng Wifi Xiaomi Repeater (Trắng)

Thiết bị kích sóng Wifi Xiaomi Repeater (Trắng)

Availability: In stock
SKU: XI431ELAA18XC9VNAMZ-1879280

QUICK OVERVIEW

  • Khả năng ghép nối đơn giản
  • Tăng tốc lên đến 2 lần
  • Tiêu chuẩn và giao thức: Wi-Fi 802.11g; Wi-Fi 802.11b; Wi-Fi 802.11n; Wi-Fi 802.11a

263.114 136.611

Đặt mua